Proses memilih gaya dan gaya prestasi dalaman adalah kerja yang agak rumit dan teliti. Tetapi hampir apa-apa keputusan gaya boleh dilengkapkan dengan struktur seperti gerbang plasterboard. Foto reka…